Co všechno hraje roli v kvalitě vody?

Pojďme se nejprve zamyslet nad tím, čím vším pro nás voda vlastně je. V první řadě si musíme přiznat, že ta zdánlivě obyčejná voda je součástí nás všech. 

Riziko výstavby pro nádrž Lipno

Nádrž Lipno v současnosti nesplňuje požadavky Rámcové směrnice o vodách (Water Framework Directive; Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) na kvalitu vody a vodního ekosystému (Hejzlar et al., 2016).  

Jaká je budoucnost Lipenska

Pokud by někdo odešel z Lipenska na počátku 90. let minulého století a v současnosti se sem poprvé vrátil, nestačil by se divit. Na první pohled by zřejmě ocenil, jak se zlepšil vzhled obcí na břehu jezera, jak se domy, kostely i některé památky dočkaly důstojnějšího vzhledu.