Krajina Lipna - Studie ČVUT

         

        Regulovat zástavbu a brát ohled na krajinu.

        Studentky z Fakulty architektury ČVUT představily jejich vizi Krajiny Lipenska.

Rozšířenou ochranu pobřežního pásma, obnovení meandrů potoků, regulaci zástavby, využití brownfieldů ale i obnovu starých cest a lepšení prostupnosti krajiny jak pro lidi, tak pro zvířata to mimo jiné navrhují studentky na svých prezentacích ročníkových prací. Celková koncepce pojmenovala problémy a nastínila hodnoty v podobě komplexní vize ideálu budoucího vývoje tak, jak jej vidí mladá generace.

Šest studentek Krajinářské fakulty ČVUT pod vedením ateliéru Kláry Salzmann vypracovalo projekt pod názvem "Krajina LIPNA" ( https://www.fa.cvut.cz/ ) jehož cílem bylo vyhodnocení stávající situace na Lipensku a na základě krajinářsko-urbanistických principů navrhnout jeho udržitelný rozvoj.

Studentky se před zahájením projektu setkaly jak se zástupci Krajského úřadu z Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, tak s odborníky z Hydrobiologického ústavu AV ČR, Povodí Vltavy, ČEVAKu, ale i s místními starousedlíky, a členy místních spolků.

"Myšlenka vznikla před rokem na besedě, kterou pro občany v Horní Plané zorganizoval spolek Lipensko pro život na téma developerské zástavby v lipenské krajině. Místo pouhé kritiky jsme chtěli nabídnout inspiraci k řešení, hledat způsoby, jak využít potenciál krajiny, ale zároveň zachovat její hodnoty." uvedla Klára Salzmann, pod jejímž vedení projekt vznikl.

"Myslím, že studentky nabídly skvělou vizi, která by mohla být přijatelná pro všechny zájmové skupiny. Krajina by tu měla být pro všechny a nesloužit pouze zájmům několika jednotlivcům." domnívá se předsedkyně spolku Lipensko pro život, Pavla Setničková.

Prezentace studií, která se uskutečnila 19. ledna 2023 na půdě Fakulty architektury v Praze se zúčastnili někteří starostové lipenských obcí Černá v Pošumaví a Lipna nad Vltavou, paní senátorka Jarmila Smotlachová a zástupci několika lipenských občanských spolků.

Spolek Lipensko pro život plánuje ve spolupráci se studentkami zorganizovat výstavu jejich prací v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a v několika lipenských obcích.