Videa ze setkání s občany

Restaurace U Kohoutů dne 2.4.2022 v Horní Plané a Sál Staré školy ve Frymburku dne 7.5.2022 byly

zaplněny místními i přespolními, kteří chtěli vědět více co se děje okolo developerské

výstavby a jaký je stav kvality vody v Lipně! Rádi bychom Vám zprostředkovali tyto události

zpřístupněním videí z přednášek dvou odborníků!


Co jsou to sinice a vodní květ?

Kam to povede, když se znečišťování Lipenské nádrže nezastaví, a co se s tím dá dělat?

O tom velmi poutavě promluvil hydrobiolog doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D..


Je naše krajina nemocná? Jak zajistit, aby byla zdravá?

O tom je video z přednášky Ing. Kláry Salzmann, Ph.D., krajinářské architektky.