O spolku Lipensko pro život


Spolek byl založen na podzim 2021, přičemž prvotním impulzem pro jeho vznik byly informace o plánovaném projektu rekreačního resortu v Karlových Dvorech v katastru Horní Plané, ve III. zóně CHKO.

U zrodu spolku stály tři ženy: Monika Krolová, hydrobioložka dlouhodobě se zabývající kvalitou vody v Lipenské přehradě, původem z Frymburku, kde stále žijí její rodiče, Pavla Setničková, jejíž rodiče na Lipensku v 70. letech minulého století postavili svépomocí chatku. Stejně tomu bylo i u rodičů poslední zakládající členky spolku, Katky Janů, která je tak nyní Pavlinou sousedkou. Všechny tři zde mají svůj druhý, ale emocionálně velmi důležitý, domov a Lipensko a Šumava jsou pro ně srdeční záležitostí.

Když se zpráva o činnosti spolku dostala do médií, ozvaly se další spolky, které na Lipensku řeší obdobné problémy, a projevily přání do spolku Lipensko pro život vstoupit jako právnické osoby. V současné chvíli tak Lipensko pro život sdružuje spolky Příroda pro Mokrou, Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka a Spolek chatařů Radslav. Kromě toho spolupracujeme s dalšími spolky, jako Šumava Ne Na Prodej, Šumava domovem, Spolek Srdce Vltavy a Okrašlovací spolek Zdíkovsko.


Proč spolek vznikl?

Pokud dojde k realizaci všech naplánovaných rekreačních resortů, bude to znamenat kompletní devastaci krajiny v okolí Lipna a zhoršení kvality vody v nádrži do té míry, že už nebude možné se v ní koupat. Připadá nám zvrácené stavět další a další apartmány na březích jezera, které bude v důsledku přemnožených sinic zelené, a turisté se na ně budou moci maximálně dívat z bazénu naplněného pitnou vodou. Kromě toho předpokládáme, že další resorty typu Lipno nad Vltavou již nebudou ve zničeném přírodním prostředí nacházet dostatek zájemců o drahou rekreaci, neboť představa jezdit se rekreovat z jednoho města do jiného je absurdní. Další výstavba resortů navíc vyžene i trvalé obyvatele, jejichž počet kvůli snižující se kvalitě života stále klesá.


Co je jeho cílem?

Nejsme odpůrci turistiky a rekreace, ty k Lipnu jednoznačně patří. Chceme pouze zastavit další výstavbu, oslovit politiky i místní občany a s jejich přispěním přimět zodpovědné úřady, aby revidovaly územní plány obcí na Lipensku a uvedly je do souladu s Územní studií krajiny Jihočeského kraje. Lipenský kraj nutně potřebuje jinou strategii rozvoje, takovou, která bude udržitelná a nebude znamenat devastaci přírody a naprostou zkázu Lipenské nádrže. Našim cílem je ochránit a pro budoucnost zachovat hodnoty a krásy lipenské oblasti pro všechny, kteří ji mají rádi, a místním obyvatelům vytvořit takové podmínky, aby zde mohli trvale a kvalitně žít.

         1. Zachovat přírodu Lipenska

 • Předimenzovanou výstavbu umožňují územní plány (ÚP), jejichž pořizovatelem a zadavatelem jsou jednotlivá města a obce. Vyzýváme obce k jejich změně či aktualizaci.
 • Snažíme se zabránit stavbám velkých developerských projektů, které zabírají rozsáhlé plochy krajiny. Jedná se většinou o spekulativní investice.
 • Podporujeme citlivý rozvoj a individuální investice beroucí ohled na hodnoty krajiny a historický ráz Lipenska. Například opravy zchátralých budov nebo stavby malých penzionů, kde majitel žije nebo se stává občanem města.
 • Chtěli bychom snížit míru zastavitelnosti pozemků, aby to nebyl betonový "šmoulov" nebo nahuštěné sídliště.


2. Zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu vody v Lipně

Hydrobiologové odebírají desítky let vzorky vody z přehrady. Z jejich výzkumů je zřejmé, že se od roku 2009 kvalita vody v Lipně opět rychle zhoršuje. Souvislost s výstavbou a každoročním sezónním náporem turistů dokazují výzkumy hydrobiologického ústavu v Českých Budějovicích, ze kterých čerpáme informace. V minulém čísle jsme vás seznámili s příčinou přemnožení sinic, kterou je rozpuštěný fosfor a s tím, jak se do vody dostává. Kde se ale v odpadní vodě bere? Zdrojů je hned několik.

V běžných pracích prášcích je ho sice malé množství (max 0,5% fosforu) poté, co bylo jeho používání zakázáno. Z tohoto zákazu jsou nicméně vyjmuty velké prádelny například v hotelích. Daleko více fosforu pak obsahují prostředky do myček na nádobí až 30%! A v neposlední řadě se bohatě nachází v lidské moči, což se projeví právě během turistické sezóny. Jak z minulého čísla víme, díky nedostatečnému čištění odpadních vod a jednotné kanalizaci znamená toto zatížení zároveň velké zatížení Lipna. Kromě zvyšujícího se přísunu fosforu, přispívá k rychlému množení sinic i teplejší klima.

Co pro to děláme:

 • Tlačíme na starosty, a Krajský úřad, aby na zlepšení kvality vody spolupracovali a zvýšili účinnost velkokapacitních čističek na 99,9%.
 • Snažíme se přimět Ministerstvo životního prostředí, aby změnilo podmínky pro získávání dotací na modernizaci ČOV a budování vodovodních řadů pro města s velkým podílem rekreačních objektů.
 • Upozorňujeme, že se zničením břehových porostů a vodních rostlin (cyklostezky, hotely) se přestane z vody odstraňovat fosfor přirozenou cestou.


3. Udržitelný rozvoj Lipenska

 • Podporujeme citlivý rozvoj a individuální investice beroucí ohled na hodnoty krajiny a historický ráz Lipenska. Například opravy zchátralých budov nebo stavby malých penzionů, kde majitel žije nebo se stává občanem města.
 • Vyzýváme k udržitelnému rozvoji ve prospěch místních obyvatel i stávajících chatařů a podnikatelů.
 • Klademe důraz na tzv. měkkou turistiku.
 • Odmítáme vznik mrtvých měst a předimenzovaný průmyslový turismus.