Na Lipensku jsme zmapovali již 35 záměrů developerské výstavby, která, bude-li realizována, zničí nevratně krajinu, kvalitu vody a zasáhne do života místních obyvatel. Může ohrozit i ekonomiku regionu tím, že ohrozí samotný turismus a způsobí dodatečné náklady obcím.

V novém čísle Občasníku 4 Vám přinášíme aktuální informace o všech nám známých kauzách a projektech na Lipensku, včetně přesné lokalizace na mapě, zabraných hektarů, počtu plánovaných lůžek atd.

Na Lipensku stále hrozí výstavba asi 20 developerských projektů…

Naším cílem je zachovat přírodu Lipenska, zlepšit kvalitu vody v Lipně a podpořit udržitelný turistický rozvoj...

Přečtěte si první vydání našeho občasníku, kde se dozvíte více o nás, našich aktivitách a situaci na Lipensku.