Komunikace se zastupitelstvy


Horní Planá

V reakci na pomluvy některých zastupitelů, kteří tvrdili, že náš spolek vyhrožoval developerovi, který má zakoupit bývalou Rotu v Přední Zvonkové, jsme doručili zastupitelům dopis, kde se k těmto nepodloženým pomluvám vyjadřujeme. Nebylo nám bohužel umožněno zveřejnit text v Hornoplánském zpravodaji.  


Frymburk

V únoru letošního roku zaslali zástupci místního spolku Šumava Ne Na Prodej otevřený dopis zastupitelům městyse Frymburk jako reakci na plánovanou rekreační výstavbu v lokalitě Frymburská pole, v blízkosti říčního kilometru 338.


Horní Planá

Z vyjádření, které připravila rada města Horní Planá k naší petici můžete získat dojem, že se nezajímá o to, jaká jsou přání a obavy občanů. Spíše hledá cesty, jak se řešení tohoto nesouladu vyhnout. Těší nás, že zastupitelé toto vyjádření neodsouhlasili jednohlasně.

Přečtěte si naši odpověď na vyjádření města Horní Planá k naší petici.

Vyzýváme pana starostu Hůlku, aby s námi usedl ke kulatému stolu a za přítomnosti občanů s námi na palčivá témata diskutoval.


Polipenské obce a města

V lednu roku 2022 jsme zaslali městským a obecním úřadům v Horní Plané, Černé v Pošumaví, Nové Peci, Přední Výtoni, Frymburku a Lipně nad Vltavou náš otevřený dopis, jehož text si můžete přečíst v příloze níže.

Chtěli jsme upozornit na rizika plynoucí z přehnané zástavby a zejména na kritické ohrožení kvality vody v Lipně. Pokud bude trend pokračovat, může to ohrozit živobytí mnohých obyvatel, spoléhajících na příjmy z turismu.

Na dopis reagovalo zastupitelstvo v Horní Plané, kde ho vzali zastupitelé na vědomí. Z Frymburku jsme oficiální odpověď neobdrželi. Zato jsme obdrželi dopis od developera společnosti ACB, a.s., kde obhajovala své obchodní zájmy. Tento dopis dorazil do naší datové schránky nicméně byl adresovaný městysu Frymburk. Asi na objednávku.

Zatím žádné z oslovených měst nezačalo podnikat kroky k napravení situace. Pouze zastupitelé v Černé v Pošumaví zareagovali na alarmující zprávy o kvalitě vody v Lipně a jsou ochotni se sejít a debatovat o tom u kulatého stolu. 

Jihočeský kraj

Dne 31.3.2022 vystoupila předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková a předseda spolku Šumava Ne Na Prodej Vladislav Smolka na veřejném zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje.

Projev začíná ve 2. hodně a 30. minutě v záznamu, který je k dispozici zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/

Žhavé téma způsobilo, že se ihned rozproudila živá diskuze mezi zastupitelkami a zastupiteli. Tuto diskuzi pan hejtman ukončil s tím, že bude bod projednán na zastupitelstvu, až obdrží zpracované podklady a petici. Tuto jsme odeslali s níže uvedeným průvodním dopisem a přehledem projektů na Krajský úřad v Českých Budějovicích dne 13.4.2022.


Zástupci spolků se dne 10.5.2022 zúčastnili veřejného projednání 4. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje.

Proč je tato aktualizace tak důležitá? Chráněna má být celá vodní plocha nicméně bez zahrnutí levého břehu Lipna do nadregionálního biokoridoru se nám jihočeské moře zachránit nepodaří. Právě na levém břehu se nachází většina zátok, kde rostou břehové porosty, které jako jediné dokáží přirozenou cestou čistit fosfor, který se již ve vodě nachází. 

Připravili jsme v tomto smyslu námitku, kterou podkládáme naší peticí. Naše další požadavky se v souladu s naší peticí týkají vyjmutí některých velkých projektů ze ZÚR, jako například rozšiřování sjezdovek v nadmořské výšce méně než 900 m n.m. Tyto projekty by měly výrazný negativní dopad na životní prostředí a v době klimatické změny postrádají smysl.