Odkazy na odborné studie


Adaptační strategie Jihočeského kraje na změnu klimatu 2024-2034

https://zp.kraj-jihocesky.cz/oddeleni/eia-sea-ippc-koncepce/koncepce-studie/adaptacni-strategie-jihoceskeho-kraje-na-zmenu-klimatu?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0lJNLINUiqCRUXqLd9FdyIuIs__mF8s0pJ1Gx4wIOo9Oky3GHHm3e75PY_aem_AT4nRJgeSkLunnEvyXyuYKS4pBtIBvI0ar1es4FHSpSvCQsdRoKm3XiUoSEpHTqQSvrliWHpb79tAiUM8FlAj3X6


Články a studie, pojednávající o negativních vlivech sjezdového lyžování resp. umělého zasněžování:

Zasněžování sjezdovek ničí horské potoky, kritizuje ekolog. Hysterie, brání se areály 

(Seznam.cz, únor 2019)

Vliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných poznatků a stav v Krkonoších 

(researchgate.net, leden 2016)


Územní studie krajiny Jihočeského kraje 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemni-studie/uzemni-studie-krajiny 


Změny do ZUR

https://docs.google.com/document/d/1yBj9ckbVHnDUbKwAicsfTxY0IzhKarzD/edit 


Povinnost otisknout články opozičních zastupitelů: 

https://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/konec-cenzury-v-radnicnich-novinach 


Problematika jakosti vody a ekologického potenciálu nádrže Lipno v období 1991-2012. 

https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2016/vh_06-2016.pdf


Vysoká eutrofizační účinnost fosforu z odpadních vod v nádrži Lipno. 

https://www.hbu.cas.cz/publikace/strana-2/?employeeId=192&publicType=vse 


Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno 

https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2019/06/sg16_2_krolovaetal.pdf 


Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno 

https://www.hbu.cas.cz/en/staff/profil/201/ 


Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno) 

https://asep.lib.cas.cz/arl-cav/cs/detail-cav_un_epca.1-0471500-Dynamikalitoralniho-porostu-v-zatoce-Vresna-prehradni-nadrz-Lipno/