Aktuality

Občasník 2/2022

Petice na ochranu pobřežního pásu na Frymburských polích před plánovanou rekreační zástavbou zahájena!

Informace k petici naleznete zde: Frymburská pole

Zástupci místního spolku Šumava Ne Na Prodej vyzývají trvale žijící občany městyse Frymburk, aby svým podpisem odmítli plánovanou výstavbu v lokalitě Frymburská pole, v blízkosti říčního kilometru 338. 

Tato zástavba by nenapravitelně zničila nejznámější a nejkrásnější výhled v katastru obce, podle něhož Frymburk každý okamžitě pozná, a ohrozila tak jeho přitažlivost jako místa klidné rekreace a budoucího lázeňského střediska.

Zastupitelům městyse Frymburk byl zaslán otevřený dopis, více v sekci: Komunikace se zastupitelstvy 

Česká televize - NEDEJ SE!

Vypůjčená krajina. Odvysíláno 19.2.2023

SKVĚLÁ REPORTÁŽ O DĚNÍ NA LIPNĚ NA TÉMA ROZŠIŘOVÁNÍ SKIAREÁLU

Skutečně je rozumné obětovat 20 ha zdravého lesa kvůli dalším 7 novým sjezdovkám, když už jich je v oblasti asi 13? Dává to vůbec ještě ekonomicky smysl?

 • Jak to, že je starostům dotčených obcí Loučovic a Lipna nad Vltavou jedno, že někteří jejich občané a majitelé nemovitostí přijdou o své zdroje vody?
 • Mnozí občané s dalším rozšířováním nesouhlasí. Ke konci února jich podepsalo petici proti výstavbě dalších sjezdovek a rozšiřování Skiareálu Lipno již 1705 a další podpisy přibývají. (Odkaz na petici zde: Sjezdovky)


Záznam z besedy s odborníky, investory a místními obyvateli na téma nové sjezdové tratě a lanové dráhy v Loučovicích, která proběhla v sobotu 25.2.2023 : https://fb.watch/iX1eagWMTt/

Nás spolek společně s obyvateli Loučovic a Lipna nad Vltavou zorganizoval již druhou besedu na téma rozšiřování Skiareálu o dalších 7 sjezdových tratí a 3 lanovek v blízkosti jejich obcí.

O problémech spojených s tímto rizikovým podnikáním hovořil pan profesor RNDr. Jaroslav Vrba CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Studentky architektury vytvořily svou vizi rozvoje a ochrany krajiny Lipenska

Přečtěte si článek na  https://ceskokrumlovsky.denik.cz/

Máme ohromnou radost, že nás v našem úsilí podporují také mladí lidé, kteří si plně uvědomují závažnost současného nakládání s krajinou v okolí Lipna.

A pozor, článkem v médiích to teprve začíná!

Můžete se těšit na plánovanou výstavu jejich práce v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a v několika lipenských obcích.

Více na našich stránkách www.lipenskoprozivot.cz/studie-cvut/


Chystá se další megalomanské rozšiřování sjezdových tratí!

POMOZTE NÁM TO ZASTAVIT!  Nová petice

Celkově se jedná minimálně o sedm nových sjezdových tratí, kterým má padnout za oběť více než 20 ha zdravého lesa!

Právě probíhá zahájení územního řízení týkajícího se výstavby pěti nových sjezdových tratí v celkové délce 6,5 km a dvou lanových drah o délce 1,5 km! Ale to není vše! Další projekt bude následovat, neboť v červenci prošel procesem posuzování dopadů na životní prostředí další projekt, SAL Loučovice firmy Lipno Servis, který má přinést další dvě sjezdovky a způsobit další odlesnění v rozsahu 4 ha nad nádražím v Lipně nad Vltavou!

Všechny sjezdovky mají být umístěny v katastrálním území Lipna nad Vltavou a Loučovic u Dvorečné.

Developerský záměr, Karlovy Dvory, dostal od Krajského úřadu v říjnu 2022 stopku!

Chceme Vás seznámit se zdůvodněním nesouhlasného stanoviska. Zdůvodnění má 32 stran, je skvěle zpracované a dělá oponentnímu posuzovateli a pracovníkům Krajského úřadu v Českých Budějovicích čest.

Jaké byly ty nejzásadnější výhrady, které jsou ve zdůvodnění uvedeny?

 • Unese to krajina a životní prostředí? ...aneb nevyhodnocené kumulativní vlivy

Chybělo vyhodnocení stavu životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení - tedy jestli tento projekt krajina ještě unese. Každý záměr, který vstupuje do území jako "poslední", musí zohlednit existující míru již existujících negativních vlivů v daném území, přizpůsobit jim své technické řešení a dále navrhnout opatření pro omezení vlivů nového projektu, což se nestalo.

 • Soulad s územním plánem

Soulad s územním plánem pro schválení záměru nestačí! Kraj tuto argumentaci odmítl a uvedl, že "soulad s územně plánovací dokumentací je v případě posuzování vlivů na životní prostředí informativní a nijak záměr nepředurčující".

 • Nový sídelní útvar v CHKO

Záměr by krajinu prakticky přeměnil na nový sídelní útvar. To je ale v rozporu s Plánem péče Chráněné krajinné oblasti Šumava (hurá! Jen jestli o tom CHKO Šumava ví, když pan ing. Huszár i k tomuto projektu opět vydal pozitivní stanovisko).

 • Voda

I malé zvýšení znečištění způsobené dalším vnosem odpadních vod může znamenat překročení únosné míry zatížení již tak značně zatížené vody v přehradě a mít tak negativní vliv na životní prostředí i veřejné zdraví. Kumulativní vliv nebyl v tomto ohledu vyhodnocen.

Přitom požadavek na vyhodnocení celkového dopadu stávající rekreační výstavby na nádrž Lipno před pokračováním v další výstavbě byl vznesen dokonce i Povodím Vltavy!

 • Rozsáhlý zábor ZPF, urbanizace a dopad na krajinu

Jedná se o příliš rozsáhlý zábor kvalitní půdy Zemědělského půdního fondu. Tento naddimenzovaný záměr by měl významný dopad nadlokálního charakteru, který by oproti současnému stavu výrazně změnil přírodní a krajinné podmínky dotčeného území:

"Celkově lze konstatovat, že z pohledu zpracovatele posudku byla podhodnocena velikost a významnost vlivů na krajinu a krajinný ráz s ohledem na výraznou urbanizaci části levého břehu Lipna východně od Jenišova k Hůrce na území CHKO Šumava, vliv na půdu s ohledem na zábor půd v I. třídě ochrany a vliv na povrchové vody s ohledem na možné kumulace jednotlivých plánovaných záměrů a vznosu nového znečištění do území. Zároveň absence zhodnocení únosnosti stávajícího stavu životního prostředí v místě realizace záměru dle názoru zpracovatele posudku neumožňuje korektní vyhodnocení vlivů záměru."

Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka vystoupil na zasedání Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne 15.09.2022 jsme se zúčastnili zasedání Krajského úřadu Jihočeského kraje, abychom připomněli zastupitelům a Krajskému úřadu, že dluží našim občanům již 5 měsíců odpověď! Při té příležitosti je naše kolegyně Dana Špatenková ze spolku Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka seznámila s tím jak probíhalo léto na Malém Lipně a nasdílela videozáznam kvality vody.

Záznam vystoupení:

ekolist.cz28.06.2022

Petr Svoboda: Zákon o ochraně přírody a krajiny po 30 letech: zmlácený mrzák v ringu se stavební lobby

Jak říká autor článku JUDr. Svoboda: 

"osud českého zákona o ochraně přírody a krajiny připomíná život knížete Jaromíra. Uprostřed svárů o knížecí trůn na přelomu prvního a druhého tisíciletí ho jeho soupeři nejprve oslepili, poté vykleštili, a nakonec ho najatý vrah schovaný pod stolicí suchého záchodu probodl zespodu kopím."

Dnešní legislativa ani zodpovědné orgány nezajišťují dostatečnou ochranu ani náhodou. Řízení jsou časti výsměchem přírodě i lidem. Ochrana jen naoko a pro někoho jde všechno.

Jak dlouho si necháme přírodu vykrádat?

Odkaz na článek:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svoboda-zakon-o-ochrane-prirody-a-krajiny-po-30-letech-zmlaceny-mrzak-v-ringu-se-stavebni-lobby

Besedy s občany v Horní Plané a ve Frymburku

V dubnu a v květnu letošního roku se uskutečnily besedy s občany v Horní Plané a ve Frymburku.

Bylo plno! Skvělá atmosféra!

Lidé se dozvěděli:

 • proč je voda v Lipně v tak špatném stavu
 • proč je jasné, že to přímo souvisí s výstavbou nových rekreačních areálů,
 • proč je tak důležité chránit i levý břeh, nejen ten pravý
 • jak ohromný je rozsah nově plánované výstavby
 • jak pokračuje jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje

Záznam přednášek z besed:


Pořad NEDEJ SE! 

Jihočeské moře betonu. Odvysíláno 6.3.2022

Rekreace je s vodní nádrží Lipno nerozlučně spjata. Díky turismu se region transformoval a z něho i prosperoval. Pokud však bude dále nekontrolovaně bujet, je pravděpodobné, že přispěje k rozvratu ekosystému a nenávratné proměně celé lipenské vodní nádrže.