Hotel Hůrka***** (Bývalý areál Volareza)

Jedná se o přestavbu bývalého zařízení Volareza Armády ČR, přímo na břehu Lipena a v blízkosti železniční stanice Černá v Pošumaví (stále se však jedná o území obce Horní Planá). Tento areál se do soukromých rukou dostal v roce 2014, a to až po několikerém (velmi výrazném) snížení prodejní ceny. Novým vlastníkem je společnost ALPS, s.r.o. s ázerbájdžánským majitelem.

Původní budova byla zdemolována v roce 2018 s trvzením, že do roku 2020 bude na místě stát nový pětihvězdičkový hotel. Do současné doby je na místě však pouze zaplavená díra bývalého sklepa, nálety zarůstající plocha betonových základů a plot.

Součástí areálu je mimo jiné i ČOV, která je tak v soukromých rukou. Na tuto ČOV je napojena lokalita Hůrka za tratí a to z části jednotnout a z části oddílnout kanalizací. Provozování čistírny pro hotel ale i pro okolní zástavbu bylo podmínkou prodeje areálu.

Likvidace splačkových je také jedním z důvodů, proč projekt ustrnul na mrtvém bodě. Investor ji původně nabídl Horní Plané za symbolickou jendu korunu. Toto však město odmítlo s odkazem právě na zastaralost a nutnost velké investice do modernizace a zkapacitnění.

V současné době tak není jasné kam by měly být odváděny splašky z hotelu a připojené části Hůrky. Nedaleká obec Černá v Pošumaví napojení odmítla z kapacitních důvodů a na pojení na ČOV v Horní Plané by vyžadovalo stavbu přes pět kilometrů dlouhého kanalizačního výtlaku.

V současné době jsou známý pouze návrh architektonické kanceláře Brůha & Krampera, kteý počítá s kapacitou 140 lůžek, přístavištěm, wellness, hřištěm, kongresovým sálem a kinem.

Investorem projektu je společnost ALPS, s.r.o.