Jámy

Aktuální územní plán již od roku 2016 vymezuje jako zastavitelnou plochu, která byla dříve vymezena jako návrh vodní plochy!

V roce 2023 byla vydána změna ÚP č.8, která vymezila novou velkou zastavitelnou plochu mezi stávajícími chatami a bývalým statkem.