Jámy

Aktuální územní plán již od roku 2016 vymezuje jako zastavitelnou plochu, která byla dříve vymezena jako návrh vodní plochy!

V roce 2023 bylo zaájeno pořízení změny ÚP č.8, která vymezuje novou velkou zastavitelnou plochu mezi stávajícími chatami a bývalým statkem.