Lipensko pod palbou. Nové záměry na obzoru.

12.02.2024

Milí přátelé Lipenska,

v novém roce máme hned několik horkých témat. Rádi bychom Vám přinášeli pozitivnější informace, ale zásadnější obrat v ničení krajiny a vody Lipenska bohužel zatím není na obzoru. Ochrana krajiny je politickým tématem. Situaci developerům neulehčují jen zastupitelstva, ale také úřady. Účastníme se mnohých řízení a můžeme zodpovědně říci, že u mnohých z nich nacházíme procesní chyby a dokonce nezákonná rozhodnutí.

Jak dopadla naše návštěva na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 14. prosince 2023? Přednesli jsme alarmující zprávy o tom, jak to funguje na Lipensku. Nicméně pan hejtman nenechal zastupitelky a zastupitele reagovat a nepřipustil vůbec diskusi. S našimi otázkami nás odkázal na příslušné odbory. Některé odpovědi nemáme dodnes. Zasedání tedy navštívíme opět v dubnu.  


Radslav – další lipenský poloostrov obětovaný rádoby rozvoji?

Celkový rozsah plánované výstavby v katastru Černé v Pošumaví má zabrat přibližně 50 ha volné, zatím nedotčené krajiny. Vzniklo by tím asi 3 600 nových lůžek, přičemž současný počet lůžek je asi 2 500 a počet trvalých obyvatel v obci je ca 850. 

Radslav - místo určené k zástavbě
Radslav - místo určené k zástavbě

Jeden z developerských záměrů směřuje na doposud klidný poloostrov u Černé v Pošumaví, ze kterého je krásný rozhled na okolní krajinu. Tentokrát si firma Landifer a.s. nechala zpracovat regulační plán, který počítá se záborem přes 18 ha luk přímo na břehu Lipna. Celkový počet budov může být až 300 (některé mají mít 2 nadzemní podlaží + podkroví) což může představovat až 1200 nových lůžek! Plán počítá i s výstavbou hotelu. Přitom je zřejmé, že se bude opět jednat o tzv. druhé a třetí bydlení, které obcím mnoho nepřináší (viz dokument o problematice apartmánové výstavby natočený ČT zde).

V našich připomínkách k regulačnímu plánu upozorňujeme na další problémy s tímto záměrem spojené:

  • problematické připojení k lokální ČOV, které by mělo za následek další znečištění Lipna opětovným navýšením přísunu fosforu (tedy potravy pro sinice). Nejenom my, ale i odborníci jsou toho názoru, že by veškerá nová výstavba měla být připojena k centrální čističce odpadních vod;

  • nebyly vyhodnoceny dopady na životní prostředí pro územní plán. Domníváme se, že celý záměr by měl být posouzen podle zákona 100/2001 Sb. o vlivech na živ. prostředí (SEA);

  • nedostatečná infrastruktura – nedostatečná přístupová komunikace k objektům, ohledně pitné vody se předpokládá připojení na stávající vrty, přičemž není prověřená dostatečná vydatnost pro novou výstavbu;

  • zhoršení životního prostředí pro stávající obyvatele a majitele rekreačních objektů – zvýšení intenzity světelného smogu, zahuštění dopravy, zhoršení znečištění ovzduší …

Zúčastnili jsme se veřejného projednání a nyní čekáme, jak si s našimi připomínkami poradil pořizovatel p. ing. Boček a p. architekt Daněk.


Velké vášně v Horní Plané kvůli bývalé Rotě

V roce 2023 rozhodlo zastupitelstvo města Horní Planá o prodeji areálu bývalé roty v Přední Zvonkové na pravém břehu Lipna společnosti TSP Data a.s. Celková rozloha činí 2,6 ha a zastavitelnost je až 70%. Developer tam chce postavit (můžete hádat – ano, správně) apartmány. 

Rota - část areálu a dotčené pozemky na katastrální mapě
Rota - část areálu a dotčené pozemky na katastrální mapě

Prodej však dosud nebyl dokončen, přičemž jako jeden z důvodů je opakovaně uváděn vliv našeho spolku. Jedná se však o brownfield, a cílem spolku není zabránit využití starých budov, které zde již stojí a zbytečně chátrají. Naším zájmem je pouze zabránit výstavbě dalšího unifikovaného vysokokapacitního ubytovacího zařízení bez jakéhokoliv ohledu na okolní přírodu (ve II. zóně CHKO), architekturu a technické vybavení v místě. Na typu výstavby také závisí zda bude tento objekt do budoucna pro město Horní Planá přínosem nebo zátěží.

Dle původních informací chce zájemce v lokalitě vybudovat "několik desítek apartmánů". Proto se domníváme, že by u tohoto záměru měly být posouzeny vlivy na životní prostředí (EIA). Pokusili jsme se TSP Data kontaktovat a nabídnout v této věci konzultaci, ale marně.

Využití brownfieldů náš spolek obecně podporuje. Přesto musíme k záměru přistupovat jako k jakémukoliv jinému záměru rekreační výstavby na Lipensku a jako takový ho budeme pečlivě sledovat. Ochrana pravého břehu Lipna a hodnotného území v CHKO by měla být prioritou pro všechny, protože nenarušená přírodní krajina je tím, co sem láká návštěvníky.


Práce na záchraně Lipenska je náročná. Jak nám můžete pomoci?

👍Dejte "like" našemu profilu na Facebooku a nastavte si sledování. Pozvěte své přátele, aby ji sledovali, a sdílejte příspěvky na stránce na Vaší zdi.

✍Rozešlete email svým přátelům a známým, aby také podepsali petice. Připojte svůj osobní vzkaz a odkazy na náš web www.lipenskoprozivot.cz.

💲Přispějte finančním darem na naši činnost na Darujme.cz.

🤝Nebo se přidejte do našich řad a napište na info@lipenskoprozivot.cz.

​​​

Děkujeme za Vaši podporu!

Se ❤️ na dlani Váš tým Lipenska pro život