Novinky z Lipenska - Dvorečná, Frymburk a pozvánka na výstavu

09.06.2023

Milí přátelé Lipenska a okolí,

hlásíme se s dalšími novinkami ohledně dění kolem nádrže a její krajiny. Dozvíte se nejčerstvější aktuality z Dvorečné a Frymburka, a pozveme vás na výstavu.

Čtěte dále!


Výstava Krajina LIPNA míří v červnu do Horní Plané!

Po úspěšné vernisáži a více než měsíčním pobytu v Rokokové chodbě Městské knihovny v Českém Krumlově se výstava přestěhuje do Kulturního a informačního centra v Horní Plané, kde bude ke shlédnutí od 11. června do 14. července. Také v Plané nás čeká vernisáž, a to 11. června ve 13 hodin (menší sál v 1. patře v budově KIC). Těšit se můžete na průvodní slovo prof. Kláry Salzmann, Pavly Setničkové, a hudební doprovod.

Srdečně zveme!

Další informace: https://www.lipenskoprozivot.cz/studie-cvut

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/224465036987879?ref=newsfeed


Výstavu Krajina LIPNA chceme poslat na cesty i v příštím roce. Podpořte její putování, buďte u toho!


Nafouknutá Dvorečná pod přívaly umělého sněhu

V osadě Dvorečná se v současné době nachází jen pár chalup. Je to velmi klidné místo. Město Loučovice tam ale plánuje postavit dalších 26 obytných objektů, o kterých se ve vzniklé územní studii tvrdí, že budou pro stálé bydlení. Každému je ale jasné, že se jedná o spekulativní výstavbu rekreačních apartmánů tzv. "na kšeft".

To v podstatě následně sám tvůrce studie potvrzuje v odpovědi na připomínky spolku a obyvatel Dvorečné, kde výslovně uvádí: "… lokalita navazuje na již vymezený a schválený záměr rozšíření lyžařského areálu Lipno-Kramolín s kódem "SR22" dle nadřazené územně plánovací dokumentace. Nejedná se tedy o enklávu izolovaných rodinných domů ve volné krajině bez návaznosti na jakoukoliv turistickou infrastrukturu. Půjde o lokalitu na okraji lyžařského areálu regionálního významu." Super, každý přece chce bydlet pod sjezdovkou.

Do dané lokality nevede vyhovující komunikace, není zde přípojka na čistírnu odpadních vod, ani vodovod a kapacita energetické sítě není dostatečná. Studie sice uvádí jako podmínku vybudování infrastruktury před tím, než by mělo dojít ke schválení výstavby. Otázka ale je, kdo to zaplatí? Existuje reálná obava, že těmto podnikatelům zaplatí přívody občané Loučovic.

Plocha, kterou by měla výstavba zabrat, je větší než 5 ha. Případný budoucí záměr by dle našeho názoru měl být posuzován podle zákona 100/201 Sb. O tom by měl v budoucnu rozhodnout správní orgán.

Zpracovatel studie se mylně domnívá, že výhrady vůči zástavbě začali mít obyvatelé až díky činnosti našeho spolku. Přičítá nám zásluhy za změnu celospolečenského klimatu a tvrdí, že teprve naše snaha o ochranu životního prostředí, klimatu a záchranu planety vede k tomu, že záměry, které dříve byly považovány za nekonfliktní, jsou dnes považovány za projekty, které "negativně ovlivní dosud nedotčenou přírodu, chráněné rostliny a zvěř zásadním způsobem omezí, brutálně změní jejich životní podmínky a biokoridory, nebo je zahubí." To nás, pobavilo. Opak je pravdou. Občané jen neví jak na to, tak se nás obrací a my jim poskytujeme podporu. Také šíříme informace, které developeři a někteří starostové raději drží pod pokličkou.

Doufáme, že se sjezdovky nezrealizují a obyvatelé Dvorečné nepřijdou o své zdroje vody a svůj klid.

Chcete-li je podpořit, podepište petici proti sjezdovkám.


Bitva o Frymburská pole pokračuje

V pondělí 29. 5. 2023 na zasedání zastupitelstva městyse předložili zástupci spolku Šumava Ne Na Prodej ověřené kopie podpisových archů petice na ochranu části levého břehu jezera v blízkosti říčního kilometru 338 v lokalitě Frymburská pole před rekreační výstavbou.

Více než 180 sebraných podpisů dospělých trvale žijících obyvatel spolku propůjčilo status zástupce veřejnosti pro další související jednání, s čímž byli zastupitelé seznámeni. Zasedání se zúčastnili i zástupci firmy Lipno Real, kteří se pokoušeli petici znevěrohodnit tvrzením, že rekreační objekty na vizualizaci doprovázející petici jsou větší než ve skutečnosti a že petenti tedy byli přesvědčeni k podpisu podvodně. Z formulace petice je ovšem naprosto zřejmé, že podepsaní obyvatelé odmítají v dané lokalitě jakoukoli zástavbu, vědomi si nutnosti chránit krajinný ráz a vizuální hodnoty prostředí. Kromě toho takováto kritika od firmy, která přetvořila dětský tábor Větrník na monstrózní rekreačně-průmyslový komplex Lakeside Village, a na svých velkoplošných billboardech lživě nabízí zájemcům luxusní nemovitosti na břehu Lipna "včetně soukromé pláže," vyznívá poněkud nevěrohodně. Stejně nevěrohodně působí i jejich tvrzení, že primárním cílem bohužel již schválených projektů na Frymburských polích, tedy vodních vrtů a příjezdové komunikace, je zkvalitnění života majitelů několika současných chat z 60. let. Ti ovšem o takovouto "pomoc" rozhodně nežádali, což byli nuceni připustit i zástupci firmy Lipno Real.

Zastupitelstvo městyse přislíbilo, že se peticí bude vážně zabývat, a pověřilo starostu k jednání s majiteli pozemků a s investorem. Zástupci spolku požádali, aby byli o průběhu jednání průběžně informováni a mohli se jich z titulu zástupce veřejnosti účastnit.

Vladislav Smolka, Šumava Ne Na Prodej


Bez Vaší pomoci se neobejdeme! Jak nás můžete dále podpořit?

  1. Dejte "like" naší stránce na Facebooku a nastavte si sledování. Pozvěte své přátele, aby ji sledovali, a sdílejte příspěvky na stránce na Vaší zdi.
  2. Rozešlete email svým přátelům a známým, aby také podepsali petice. Připojte svůj osobní vzkaz a odkazy na náš web www.lipenskoprozivot.cz
  3. Přispějte finančním darem na naši činnost na Darujme.cz.

Děkujeme za Vaši podporu!

​​​​​​​Srdečně, Váš Tým Lipensko pro život, z.s