Lake Resort Lipno, přestavba komplexu Racek

Přestavba stávajícího rekreačního areálu kolem hotelu Racek nezabírá volnou zemědělskou půdu ani les. Zvýší sice současnou kapacitu o 160 lůžek (nyní 380), ale tím, že se investor zavázal přispět obci až 13 mil. Kč na modernizaci čistírny odpadních vod a snaží se o ekologické řešení, je tento projekt jedním z mála, který nemá významné negativní vlivy.

Kdo někdy byl v Černé v Pošumaví, určitě zná legendární hotel Racek. Budova je ale velmi stará a v současné době již nevyhovující. Investor, firma FPR Group a.s., se rozhodla nahradit ji 8 apartmánovými domy a v další části postavit 7 chatek. Podíl zpevněných ploch v areálu by se neměl zvětšit. Kromě zelených střech bude zajištěno kompletní zasakování dešťové vody, což je důležité pro nezatěžování kanalizace a čistírny odpadních vod.

S požadavkem finančního příspěvku na rekonstrukci ČOV přišli opoziční zastupitelé, kteří se snaží o regulaci výstavby v katastru obce a o to, aby další rozvoj turistiky byl pro občany přínosem, nikoli přítěží. Rekonstrukce ČOV by měla zajistit zvýšení efektivity odstraňování fosforu.

Jediné, co považujeme za nešťastné, je kácení asi 80 vzrostlých stromů. Stále nechápeme, co projektantům brání brát na stromy ohled. Stromy rostou 50x déle než stavby a jsou podstatnou součástí rekreační oblasti. Investor je ale ochoten rozsah kácení znovu zvážit a počet kácených stromů snížit.

Složení výstavby (zdroj: informační systém EIA)

  • Severní komplex: 5 apartmánových domů - 160 lůžek - 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží
  • Jižní komplex: recepce, restaurace (cca 200 jídel denně), komerční prostory (6×), 3 propojené apartmánové domy - 2 podzemní a 3 nadzemní podlaží - 32 apartmánů - 126 lůžek
  • Wellness: 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží
  • Vily: 2 budovy - 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží - kapacita 32 osob
  • Chalety: 7 budov - 2 nadzemní podlaží - kapacita 56 osob
  • Rodinný dům: stavba na pláži - ubytování pro správce objektu - kapacita 6 osob
  • Plážový bar: malý objekt na pláži