Memorandum podnikatelů a živnostníků Lipenska 2022

Adresováno:

Zastupitelům Jihočeského kraje

Krajskému úřadu Jihočeského kraje

Memorandum podnikatelů a živnostníků Lipenska 2022

Další rozsáhlé developerské projekty Lipensko nepotřebuje

My, níže podepsaní podnikatelé podnikající v cestovním ruchu v oblasti Lipenska, jsme znepokojeni rozsáhlými developerskými projekty, které jsou v oblasti nádrže Lipna zvažovány a halasně mediálně prezentovány. Naše obavy se týkají jak znehodnocení krajiny, tak i ohrožení našich vlastních podnikatelských záměrů. Podnikání v oblasti turistického ruchu je zde omezeno na letní a část zimní sezóny. Zejména během letní sezóny je celé Lipensko pod obrovským turistickým tlakem, zatímco ve zbývající části roku se zde nacházejí převážně  trvale žijící obyvatelé, kteří netvoří ani zlomek počtu letních hostů.

Tento fakt představuje několik problémů:

(1) Během letní sezóny je naprosto nutné mít k dispozici větší množství zaměstnanců, které nejsme schopni udržet po zbývající část roku. Domácí proto často hledají celoroční práci jinde, a tak v letní sezóně paradoxně nelze vhodné pracovníky z řad trvale žijících obyvatel nalézt. Zaměstnavatelů schopných nabídnout svým zaměstnancům práci celoročně je bohužel málo. Vytváření dalších dočasných pracovních míst v letní a zimní sezóně je tedy dle naší zkušenosti zbytečné. Tento kraj je nutno podpořit vytvořením celoročních pracovních možností i mimo oblast turistického ruchu, což zamýšlené developerské projekty nedokáží, a naopak mohou sezónní nedostatek pracovních sil zhoršit.

(2) Již v současné době se v turistickém ruchu a v oblasti gastronomických a ubytovacích zařízení potýkáme s obrovskou konkurencí. V případě realizace dalších plánovaných developerských projektů mnozí z nás tento tlak nevydrží a podnikání, které se tu řadu let snažíme udržet a rozvíjet i ve prospěch místních obyvatel a ve snaze podpořit společenský život v kraji, budeme muset opustit.

(3) Turistům se snažíme nabízet Lipensko jako jedinečné místo k odpočinku, vyzdvihujeme jeho přednosti, jakými jsou krajinné hodnoty a kvalita vody v nádrži, které ovšem rychlý rozvoj průmyslové turistiky postupně likviduje. Jednou z jedinečných hodnot místní krajiny je stále ještě její relativní volnost, nezastavěnost a tedy propustnost. Rozsáhlá developerská výstavba ovšem celou oblast zneprůchodní a ubere ji na atraktivitě pro návštěvníky, kterým již tento kraj nebude nabízet klidné místo k odpočinku a kteří budou pro svou dovolenou raději volit jiné destinace.

(4) Již teď si nám hosté stěžují, že přeplněnost pláží a cyklostezek začíná být na Lipensku neúnosná, a to dokonce i v situaci, kdy nejsou všechny ubytovací kapacity zcela naplněny.

Z výše uvedených důvodů podporujeme činnost spolku Lipensko pro život. Rádi bychom v tomto kraji v cestovním ruchu podnikali i nadále a jsme přesvědčeni, že zachování volné krajiny a podpora trvale žijících obyvatel vytvářením celoročních pracovních míst nezávislých na výkyvech turistické sezóny povedou k trvalé a udržitelné prosperitě regionu.

Touto cestou Vás tedy žádáme: podpořte a udržte současné podnikatele. Každý kraj má z hlediska zatížení turistickým ruchem určitou udržitelnou mez, kterou lze charakterizovat například počtem lůžek, restaurací a také poměrem počtu trvale žijících obyvatel a návštěvníků. Zcela vážně se obáváme, že tato mez je již na Lipensku na samé hranici překročení.