Mokrá, regulační plán č.5

Velké území leží ve svahu jihovýchodně pod osadou Mokrá směrem k Černé v Pošumaví. Podle původní dokumentace mělo být v lokalitě postaveno až 80 domů asi na 12,5 ha.. Při uvažovaném počtu čtyř lůžek na jeden dům se tedy jedná zhruba o 300 lůžek. Investorem záměru je společnost Keilberg Holidays, s.r.o. (jednatel a majitel Petr Filipčík). 

Zastavitelnost plochy je podmíněna vydáním regulačního plánu. Ten byl sice vydán již 24. 1. 2022, avšak 19. 4. 2023 byl Krajským úřadem Jihočeského kraje zrušen z důvodu nesouladu s územním plánem obce, procesních chyb při vydání a nezohlednění Územní studie krajiny Jihočeského kraje, která byla v době vydání regulačního plánu již neopominutelným územně plánovacím podkladem.

V únoru 2023 také Krajský úřad rozhodl, že projekt ZTV (vodovody, kanalizace a komunikace pro budoucí zástavbu) bude muset projít posouzením vlivu na životní prostředí (EIA), a to komplexně, včetně plánované výstavby domů. Na tuto plochu dále na jihozápad, přes starou silnici, navazuje další zastavitelná plocha Z.4 s využitím "občanská vybavenost všeobecná". O plánech s touto plochou však v současné době není nic známo.

Poznámka: Autorem zrušených regulačních plánů, stejně jako územního plánu, je ing. arch. Radek Boček, který je autorem většiny územních studií a plánů na Lipensku.