Petice na ochranu pobřežního pásu na Frymburských polích před plánovanou rekreační zástavbou - UKONČENA


Frymburská pole dnes

...a zítra???


Vážení spoluobčané,

v návaznosti na informace zveřejněné ve Frymburském zpravodaji (odkaz níže) oznamujeme, že byla zahájena místní petice na ochranu levého břehu jezera před rekreační zástavbou plánovanou v lokalitě Frymburská pole, v blízkosti říčního kilometru 338. 

Jak je zřejmé z obrázků, tato zástavba by nenapravitelně zničila nejznámější a nejkrásnější výhled v našem katastru, podle něhož Frymburk každý okamžitě pozná, a ohrozila tak jeho přitažlivost jako místa klidné rekreace a budoucího lázeňského střediska.

Chcete-li svým podpisem plánovanou výstavbu odmítnout a vložit zastupitelům do rukou silný nástroj k vyjednávání s majiteli dotčených pozemků, můžete tak od počátku března učinit na třech místech:

  • Květinové studio a drink market, Frymburk 82
  • Supermarket Coop, Frymburk 83
  • Potraviny Flop Top, Frymburk 3

Petice je určena dospělým občanům s trvalým pobytem ve Frymburku. Každý může petici podepsat pouze jednou, a to na kterémkoli z petičních míst. Petici je nutno podepsat osobně, nelze ji tedy podepsat například za další rodinné příslušníky. Aby nebylo možno petici žádným způsobem zpochybnit, uveďte prosím čitelně hůlkovým písmem povinné údaje (své jméno a příjmení a přesnou adresu bydliště) a nezapomeňte připojit svůj podpis.

Pamatujte, že svým podpisem vyžadujícím jen minimální úsilí, pomůžete ochránit před zničením neustále ubývající přírodní prostředí, v němž žijeme, které máme rádi a které chceme zachovat pro budoucí generace.


Za spolek Šumava Ne Na Prodej

RNDr. Monika Krolová, Ph.D., Mgr. František Frantál, PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.


Odkaz na Frymburský zpravodaj: https://www.frymburk.info/