Plocha na Windy Pointem, regulační plán č.10

Plocha Z.20 s funkčním využitím Výroba Všeobecná - Výroba a skladování včetně zemědělských staveb.

Regulační plán byl pořízen z podnětu jednoho z majitelů dotčených pozemků a byl vydán 22.8.2022.

Autorem předloženého návrhu je Ing. arch. Jaroslav Daněk.