Pod Baštýřem - plochy pro Glamping

Plocha se nachází v lokalitě U Baštýře na břehu Lipna. Změnou č.7 územního plánu byla plocha označena NX tj. "plocha přírodní jiná". Na rozdíl od ostatní "ploch přírodních" je zde umožněno umístit tzv. jurty pro glamping. Velikost plochy je 44 561m²

Vzhledem k jisté vágnosti pojmu glamping a nepříliš podrobného popisu využití plochy v územním plánu lze pouze odhadovat budoucí podobu záměru. Územní plán povoluje v ploše umístit jurty a také nezbytné přípojky vody a elektřiny. Dle stavebního zákona lze na pouhé ohlášení umístit jurty až do plochy 25m² tj. s průměrem do 5,64m. Taková jurta může mít středovou výšku až 3,7m při výšce stěny 210cm. Jurta navíc může mít pevnou podlahu (a terasu). Pokud jurty nebudou napojené na sítě, není u nich požadováno ani ohlášení.

V současné době není znám způsob likvidace odpadních vod, lze se ale domnívat, že předpokládá napojení na plánovaný řad pro ZTV Mokrá.

Investorem je společnost LIPNO INVEST - C s.r.o. (jednatel Petr Filipčík)