Radslav, regulační plán č.4

Lokalita o ploše ca 4 ha se nachází severozápadně od místní části Radslav obce Černá v Pošumaví, na okraji stávající chatové osady. Má zde vyrůst hotel o 150 lůžkách, 6 domů s celkem 104 apartmány a nezbytné přístaviště pro 20 lodí. Celkový odhadovaný počet nových lůžek je až 700.

Využití této lokality k výstavbě je podmíněno regulačním plánem. Ten předpokládal napojení na kanalizaci a vodovodní síť obce, které ale v lokalitě neexistují! Dalším problémem je zásobování vodou, neboť napájení vodou z nových vrtů by ohrozilo vydatnost vrtů majitelů stávajících nemovitostí. Problematický je záměr také kvůli naprosto nevyhovující komunikaci, která svými rozměry neumožňuje bezpečné vyhnutí ani malých automobilů, a kvůli nevyřešenému přístupu k vodě. V důsledku těchto zásadních problémů byl regulační plán č. 4 investorem stažen, přesto je však stále zveřejněn na webových stránkách obce.