ŠUMAVANENAPRODEJ, z.s.

Spolek byl zaregistrován 21.11.2012, cíle jsou formulovány následovně:

  • chránit přírodu, krajinu a vody, kulturní, folklórní a historické památky šumavského a pošumavského regionu, což je hlavní cíl sdružení,
  • účastnit se v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití krajiny šumavského a pošumavského regionu,
  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
  • propagace a prosazování principů občanské společnosti,
  • vyhledávání, aktivizování a podporování subjektů v České republice k naplňování těchto cílů.

Prvotním impulsem k založení spolku byla situace na centrální Šumavě v roce 2011, kdy pod záminkou kůrovcové kalamity docházelo k (jak později potvrdil soud) nezákonnému kácení v 1. zóně NP v oblasti Ptačího potoka.

V lokálním měřítku nás k aktivitě motivovala snaha developerů rozšířit tradiční frymburskou sjezdovku Na Martě způsobem, který by vedl k zásadní proměně vzhledu tohoto kopce s kaplí na vrcholu, a zničení jedinečné scenérie, která spolu s kostelní věží na poloostrově tvoří nezaměnitelný poznávací rys Frymburka objevující se na desítkách pohlednic, kalendářů a turistických propagačních materiálů.

Největším úspěchem spolku je to, že v r. 2019 se po několikaletém úsilí podařilo vyřadit z územního plánu lanové a sjezdové tratě plánované na severozápadním úbočí vrchu Kaliště, kterými by došlo k propojení sjezdovky na Martě s lyžařským areálem Kramolín. Kromě rozsáhlého odlesnění by výstavba sjezdovek zničila v lokalitě se vyskytující zdroje pitné vody pro Frymburk - a paradoxně i pro samotné Lipno nad Vltavou, které část pitné vody za těchto zdrojů od městyse nakupuje, protože už svůj stavební rozvoj není schopno zásobovat z vlastních zdrojů.

Po vzniku spolku Lipensko pro život se spolek ŠUMAVANENAPRODEJ, z.s. jako právnická osoba stal členem tohoto nadspolku a koordinuje s ním své aktivity.