Obyvatelé chtějí o sjezdovkách rozhodnout v referendu. Dáme Nedej se?

09.10.2023

Milí přátelé Lipenska a okolí,

na Lipensku to frčí. Celkem 20 projektů útočí na krajinu a čistotu vody. Chystáme pro Vás kompletní přehled těchto záměrů do příštího čísla našeho časopisu.

V tomto newsletteru bychom Vás také rádi požádali o podporu pořadu "Nedej se", jehož vysílací čas na ČT1 byl omezen, a informovali Vás o dalším vývoji záměrů na rozšíření Skiareálu Lipno o 7 sjezdových tratí, kterým má padnout za oběť až 20 ha lesa.

Čtěte dále!


Je rozšiřování Skiareálu ten správný udržitelný rozvoj pro Loučovice a Lipno nad Vltavou?

Petici "Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku" k dnešnímu dni podepsalo celkem 2020 lidí, z toho 230 obyvatel Loučovic (přes 15 %) a 105 občanů Lipna nad Vltavou (asi 16% obyvatel obce). Petice je stále dostupná elektronicky na odkazu: Zastavte budování dalších sjezdových tratí.

Loučovičtí mají o sjezdovkách jasno. Chtějí referendum.

V loňském roce se náš spolek rozhodl podpořit obyvatele Loučovic a Dvorečné ve snaze zabránit dalšímu rozšiřování Skiareálu Lipno směrem na Loučovice. Vzniklá petice si velmi rychle získala podporu místních obyvatel. Následovaly dvě besedy, na kterých přizvaní odborníci informovali obyvatele o rizicích a dopadech záměrů, a došlo i k divoké debatě občanů s investory a starosty.

Na jaře tohoto roku při projednání petice na zasedání zastupitelstva v Loučovicích se pan starosta Kubík zavázal zorganizovat další besedu na téma sjezdovky a rozvoj Loučovic. Beseda se uskutečnila 28 září. Pan starosta prezentoval možnosti rozvoje Loučovic, ale v podstatě jako jediný zdroj budoucí prosperity uvedl turismus. Myslíme si, že je trochu riskantní spoléhat pouze na jeden směr rozvoje.

Obecně se této myšlence obyvatelé nebránili a některé náměty, jako např. využití k rozvoji především již existující brownfieldy, vítali.

Vůbec se jim ale nelíbil záměr zahuštěné apartmánové zástavby v obci Dvorečná. Zaznívaly dotazy, proč obec nenabídla pozemky obyvatelům k individuální výstavbě rodinných domů, a že apartmánové sídliště je pro danou lokalitu zcela nevhodné a obci to nic nepřinese. Peníze získané prodejem pozemků developerům jsou jednorázovým příjmem a příště už nebude co prodat. Loučovice potřebují udržitelný zdroj příjmů.

Naprosto zřejmý byl fakt, že většina přítomných obyvatel nevidí smysl v dalším rozšiřování sjezdových tratí směrem k Loučovicím. Odmítli srovnání se skiareály v Alpách v nadmořské výšce 3000 m jako zavádějící a rezolutně žádali uspořádání referenda. Pan starosta se nakonec zavázal, že návrh na jeho uspořádání vznese na jednání zastupitelstva. Budoucnost sjezdovky je zatím nejistá nejen kvůli teplým zimám, ale také proto, že investor požádal o prodloužení přerušení územního řízení z důvodu zajištění biologického průzkumu. Co ale je jisté a rozhodně přínosné je skutečnost, že začíná probíhat diskuse mezi vedením Loučovic a místními obyvateli, což mimo jiné potvrzuje i příslib pana starosty s uspořádáním další besedy.

Je skvělé, že se do toho v Loučovicích takto pustili. Ví co chtějí a umí se ozvat. Držíme jim palce a budeme je i nadále podporovat.

Vydřené plochy na sjezdovce v Lipně nad Vltavou, září 2023
Vydřené plochy na sjezdovce v Lipně nad Vltavou, září 2023

Lipno nad Vltavou se brání, ale nehraje fér

Dne 7.9.2023 jsme se zúčastnili jednání zastupitelstva v Lipně nad Vltavou, které naši petici projednalo. Jak jsme očekávali, zastupitelstvo nám nevyšlo vstříc ani v jednom z požadavků.

Místo věcné diskuze a vážného zamyšlení, proč 105 občanů obce našlo odvahu vyjádřit svůj názor k tomuto záměru, se zaměřil pan starosta Zídek raději na hledání formálních chyb, jak by mohl petici zdiskreditovat, případně zdiskreditovat i samotné petenty.

Bylo nám tvrzeno, že prý neexistuje žádná studie, která by pojednávala o negativních vlivech umělého zasněžování. Existuje jich ale nespočet u nás i v zahraničí.

Odkazy na studie najdete v našem příspěvku, který jsme odeslali k otištění do zpravodaje obce Lipno nad Vltavou: Zahraniční studie

Pan starosta zpochybnil i naše údaje o rozsahu odlesnění v důsledku dvou projektů na rozšíření skiareálu. "Navíc lesů je prý v Čechách dost". K tomu můžeme uvést, že používáme data z dokumentace k projektům, které jsme v rámci různých řízení připomínkovali. Můžeme také citovat z vyjádření ČIŽP: "Z toho na cca 14,7 ha dojde ke změně vegetačního pokryvu z lesního porostu na trvalý travní porost, který má být, spolu se zbývajícími travními porosty, pravidelně sečen." A to je jen jeden ze záměrů. U druhého se jedná o téměř o 4 ha další plochy lesů.

Žádali jsme, aby zastupitelstvo začalo komunikovat se všemi občany a uspořádalo v Lipně besedu, případně uspořádalo referendum. Nebylo nám vyhověno.

Hlasování zastupitelstva v Lipně nad Vltavou.
Hlasování zastupitelstva v Lipně nad Vltavou.

Jak znělo závěrečné usnesení zastupitelstva? Citujeme z nahrávky: "Zastupitelstvo obce schvaluje, že nebudeme žádnému subjektu jako obec vydávat žádná stanoviska, která by byla v rozporu s platnými právními předpisy, s územním plánem nebo se zásadami rozvoje kraje".

To po nich ale nikdo nežádal. Předsedkyně spolku přečetla zastupitelům právní rešerši, proč a v jakých případech může dát obec ke konkrétnímu záměru negativní stanovisko. Pokud by totiž stačil soulad s územím plánem, nemusel by se již nikdo namáhat s územním nebo stavebním řízením a zkoumáním vlivu záměru na život obyvatel.

Nahrávku ze zasedání najdete zde: Zasedáni zastupitelstva Lipno n Vlt.


Nedej se nedáme! Připojte se k petici za jeho zachování.

Jediný pořad zabývající se aktuálními kauzami v ochraně životního prostředí je v ohrožení! Pořad, jenž pomáhá zviditelnit nešvary, které se všude v republice dějí a bez něhož by snaha mnohých obyčejných lidí chránit své okolí a přírodu byla neviditelná, má být zkrouhnutý na polovinu!

Nedej se! To je název pořadu informujícího o bitvách, které svádějí občané po celé republice ve snaze zachránit svou louku, stromořadí, les, čistou vodu, .. zkrátka místo kde žijí. V době, kdy si čím dál tím více lidí začíná uvědomovat, že příroda je důležitá pro kvalitu jejich života, přichází ČT s omezením jediného pořadu, který se touto problematikou zabývá.

Prosíme, pomozte a připojte se k petici.

Více informací a petici najdete zde: https://nedejsenedame.cz/

Děkujeme za Vaši pomoc! 


Bez Vaší pomoci se neobejdeme! Jak nás můžete dále podpořit?

  1. Dejte "like" naší stránce na Facebooku a nastavte si sledování. Pozvěte své přátele, aby ji sledovali, a sdílejte příspěvky na stránce na Vaší zdi.
  2. Rozešlete email svým přátelům a známým, aby také podepsali petice. Připojte svůj osobní vzkaz a odkazy na náš web www.lipenskoprozivot.cz
  3. Přispějte finančním darem na naši činnost na Darujme.cz.
  4. Nebo se přidejte do našich řad a napište na info@lipenskoprozivot.cz

Děkujeme za Vaši podporu!​​​​​​

Srdečně, Váš Tým Lipensko pro život, z.s