Petice

Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno.

Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatelských aktivit.

Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku!

Celkově se jedná minimálně o sedm nových sjezdových tratí, kterým má padnout za oběť více než 20 ha zdravého lesa! 

Právě probíhá zahájení územního řízení týkajícího se výstavby pět nových sjezdových tratí v celkové délce 6,5 km a dvou lanových drah o délce 1,5 km! Ale to není vše! Další projekt bude následovat, neboť v červenci prošel procesem posuzování dopadů na životní prostředí další projekt, SAL Loučovice firmy Lipno Servis, který má přinést další dvě sjezdovky a způsobit další odlesnění v rozsahu 4 ha nad nádražím v Lipně nad Vltavou!

Všechny sjezdovky mají být umístěny v katastrálním území Lipna nad Vltavou a Loučovic u Dvorečné.

… více času pro přírodu ve vysílání

České televize

"Pořad Nedej se! jako jediný systematicky mapuje problematiku ochrany přírody a životního prostředí a dává prostor nejen názorům nevládních organizací, včetně malých místních spolků a občanských iniciativ, ale i odborníků, obcí nebo jednotlivých občanů.Zvedá témata, která se v médiích téměř neřeší. V poslední době bych zmínil třeba problematiku zhoršujícího se stavu povrchových vod, záboru zemědělské půdy, zastavování krajiny, tvrdé turistiky v přírodně cenných oblastech, světelného smogu nebo důležitosti 'amatérského' výzkumu hmyzu. Proto si zaslouží naši podporu."

Jiří Řehounek, člen petičního výboru, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí