...tam, kde je srdce Vltavy - Apartmánové domy a wellness (brownfield)

Nový rekreační resort je plánován na místě bývalého chatového kempu v sousedství stávajícího centrálního parkoviště v Horní Plané západně do obecní ČOV. Záměr však také počítá se zástavbou v prostoru mezi kempem Caravan Camping a okolo penzionu U Hastrmana.

Projekt obsahuje celkem 8 budov, z toho wellness s krytým a venkovním bazénem, tobogánem, venkovními šatnami a dětským hřištěm, dále 7 apartmánových domů o 162 bytech. Jak je již na Lipně standardem u každé nové výstavby, součástí projektu je i Yachklub s vlastním molem. Parkování je zajištěno 152 venkovními stáními a podzemní garáží pro 22 automobilů. Celková rozloha areálu je 2,33ha.

Záměr počítá s napojením na obecní vodovod a kanalizaci. A to v situaci, kdy se obec Horní Planá potýká s malou kapacitou stávajících zdrojů pitné vody a také velmi zatíženou ČOV. Pro zásobování teplem je uvažováno s tepelnými čerpadly voda/voda, kdy teplo bude odebíráno z vody v Lipně. Dle dokumentace se počítá s čerpáním teplé a vypouštěním chladné vody v prostoru mola pro jachty.

Přestože se jedná o velice zajímavé a v podstatě ekologické řešení, vyvstává problém s celkovým množství vody potřebné pro získání dostatečného tepla v zimním období. V této době je povrchová voda často blízko zamrzání a je třeba jí čerpat velké množství, aby se podařilo ji ochladit byť jen o několik desetin °C a aby z výměníku vůbec vytekla [https://www.stiebel-eltron.cz/cs/sluzby/slovnik/tepelne-cerpadlo-voda-voda.html].

Naopak v letních měsících, lze tento systém používat i pro chlazení nemovitostí. Toto je řešení je ekologičtější než používání klasické klimatizace. Zůstává však otázkou, jak moc bude toto řešení ovlivňovat teplotu vody v místě. Například na konci srpna 2023 dosáhla teplota vody na přehradě v 7 hodin ráno hodnoty 26,9°C což byla nejvyšší teplota za posledních 11 let.

Z dostupné dokumentace také není jasné do jaké vzdálenosti chce investor pokládat potřebné potrubí aby se vyhnul problémům při poklesech hladiny Lipna. Například na konci roku 2024 je plánované snížení hladiny Lipna až o 2 metry z důvodu stavby nového zázemí pro Polici u hráze VN.

Celkově lze na tomto projektu hodnotit pozitivně, že se alespoň z větší části jedná o přestavbu nevyužitého areálu, záměr od začátku správně počítá se vsakováním dešťové vody a to jak ze střech tak i ze zpevněných ploch a komunikací, používá obnovitelný zdroj pro zásobováním teplem a nespoléhá na vlastní areálovou ČOV, která by tak tvořila další zdroj nedostatečně vyčištěné odpadní vody vypouštěné do Lipna. Je škoda, že investor při přípravě projektu neuvažoval o funkčním využití střech, např. pro umístění FV nebo FT panelů vzhledem k téměř ideální orientaci, nebo použití tzv. zelených střech, které přispívají ke zpomalení odtoku srážek, případně kombinované využití.

Investorem projektu je společnost VANELLUS ad vitam s.r.o.