Krátké zprávy z Lipenska a prosba o pomoc

28.06.2024

Milí přátelé Lipenska,

máme pro Vás další porci informací o dění na Lipensku, tentokrát ve formě krátkých zpráv, protože se toho stalo a stane opravdu hodně. Minulý čtvrtek jednalo krajské zastupitelstvo o jihočeské strategii adaptace na klimatické změny, byli jsme u toho. Uvádíme na pravou míru naše stanovisko k nedávno schválenému územnímu plánu v Přední Výtoni. Na webu máme ke shlédnutí záznam z dubnové besedy v Černé, která byla velmi zajímavá. A protože všechny tyto aktivity něco stojí, nedostává se nám financí na právní služby. Pomůžete nám?


Ani časovaná bomba s krajským zastupitelstvem nehne?

Ve čtvrtek 20. června se konala schůze zastupitelstva Jihočeského kraje. Na programu bylo mnoho položek, ale pro budoucnost jsou klíčové dva dokumenty - 13., 4b a 4c aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, což je de facto širší rámec pro územní plány obcí a měst, a připravovaná Adaptační strategie Jihočeského kraje na změnu klimatu 2024-2034. Chtěli jsme být u toho, a vy můžete také - podívejte se na záznam.

💥 Vystoupení naší předsedkyně v barvách kandidátky Spolu pro lidi a krajinu, sdružující zástupce spolků, Zelené a Nezávislé, kteří se snaží zabránit předimenzované developerské výstavbě, rozpoutalo v sále opět diskuzi.

Co řekla?

💥 Že na Lipensku se nadále povoluje výstavba rekreačních apartmánových komplexů, které mají být napojeny na lokální čističky odpadních vod. Těm ale legislativa neukládá žádné limity pro čištění fosforu.

💥 To je časovaná bomba. Jestli kraj nezasáhne, tak se může stát, že nejen příroda a život místních, ale také ekonomika celé oblasti bude ohrožena. Zimní sezóna tím, že není sníh a letní tím, že nebude možné se ve vodě už koupat. Udivuje nás, že ani někteří členové rady nerozumí tomu, co se na Lipensku děje.

Celý videozáznam najdete zde.


Jak si vede Černá v Pošumaví v obležení developerů?

Koncem dubna proběhla beseda s obyvateli Černé za účasti místních zastupitelů a vedení obce. Po prezentacích Pavly Setničkové a paní starostky Pekárkové následovala dlouhá a zajímavá diskuse. Bylo z ní zcela zjevné, že paní starostka má tendenci spíše řešit praktické problémy (např. financování modernizace ČOV), jenže klíčová otázka teď zní - kam kráčíš, Lipensko?

Kompletní videozáznam obou prezentací a vybrané části diskuse jsou ke shlédnutí na webu Lipenska pro život zde. Celý záznam z diskuse se na odkaze objeví co nejdříve.


Nazývat věci (a lidi) pravými jmény...

... je nekorektní a může to poškodit jejich pověst v branži. K tomuto závěru dospěl Okresní soud v Českém Krumlově při rozhodování v kauze Lipensko pro život vs. pan Kratochvíl.

Dne 21.5.2024 rozhodl Okresní soud v Českém Krumlově o tom, že se má spolek Lipensko pro život omluvit za facebookový příspěvek a uhradit panu M. Kratochvílovi nemajetkovou újmu. Toto rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Byli jsme ochotni o smíru jednat, avšak protistrana jednání zablokovala navýšením svých požadavků. Neztotožňujeme se závěry soudu ohledně předmětného příspěvku ani o jeho dosahu ani s tím, že osoba p. Kratochvíla není v souvislosti s ochranou přírody na Lipensku kontroverzní. Jsme přesvědčeni, že nebyla žádná újma prokázána, přiznaná výše je zcela neopodstatněná a pro spolek likvidační. Rozhodli jsme se tudíž odvolat. I nadále se budeme snažit bojovat za to nejdůležitější, a to ochranu lipenské přírody.

🐟🐟🐟

Na právní spory a naši účast v mnoha správních řízeních týkajících se developerských projektů musíme využívat právní služby.

Pokud můžete, přispějte nám prosím na jejich financování kliknutím níže.

Děkujeme!


Přední Výtoň neví, kam dřív posílat splašky, ale stavět se bude

Proces pořizování územního plánu v Přední Výtoni působil poněkud chvatným a nepromyšleným dojmem. Spěch pan starosta zdůvodňoval nutností postavit rychle novou čistírnu odpadních vod. Proč ale nový plán povoluje připojování nové výstavby ke stávající nevyhovující ČOV? Takové jednání opět zhorší kvalitu vody v Lipně.

Umožnit výstavbu nové ČOV bylo možné jednotlivou, rychlou změnou územního plánu a nebylo nutné brát si nový územní plán, který je důležitou koncepcí na roky dopředu, za rukojmí. Ve velkém spěchu zastupitelstvo schválilo 5.6.2024 nový územní plán ještě ve chvíli, kdy nebyla k dispozici dvě stanoviska dotčených orgánů (ZPF a SEA) a nebyl ukončen státní dozor. Ten měl zajistit, aby nebyly opět zařazeny do zastavěných a zastavitelných ploch ty, které tam podle zákona nepatří. Podle našeho názoru trpělo pořizování tohoto plánu mnoha pochybeními.

Náš spolek již přes 2 roky upozorňuje na špatnou kvalitu vody v Lipně, která je často nevhodná ke koupání. Infrastruktura pro čištění odpadních vod není v okolí Lipenska dostatečná a je nutné okamžité preventivní opatření a koncepční řešení tohoto problému. Naši reportáž ohledně ČOV v Lipně nad Vltavou a v Přední Výtoni můžete shlédnout v tomto videu


Horký brambor z Nové Pece se kutálí dál a nabírá rychlost

V sobotu 15. června jsme se zúčastnili benefičního turnaje volejbal-nohejbal v Českém Krumlově na Horní Bráně. Nikoliv jakožto sportovci, ale s petičním stánkem.

Výjimečně se nejednalo o námi iniciovanou petici, ale jako by se stalo. Proti podivně navržené trase obchvatu Nové Pece (viz náš předchozí newsletter a pořad Nedej se) již protestují i místní obyvatelé. Rádi jsme je podpořili, a pokud totéž chcete udělat i vy, můžete podepsat petici online. Děkujeme!

Na akci, jejíž výtěžek putoval na Dětský domov v Horní Plané, jsme zapůjčili náš fotoaparát.


Práce na záchraně Lipenska je náročná. Jak nám můžete pomoci?

👍 Dejte "like" našemu profilu na Facebooku a nastavte si sledování. Pozvěte své přátele, aby ji sledovali, a sdílejte příspěvky na stránce na Vaší zdi.

✍ Rozešlete email svým přátelům a známým, aby také podepsali petice. Připojte svůj osobní vzkaz a odkazy na náš web www.lipenskoprozivot.cz.
💲 Přispějte finančním darem na naši činnost na Darujme.cz.

🤝 Nebo se přidejte do našich řad a napište na info@lipenskoprozivot.cz. ​​​ 


🍀 Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám krásné léto!

Se ❤️ na dlani Váš tým Lipenska pro život